Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkolenia

  1. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych”

    Tematyka: przyjęcie pracownika do pracy, nawiązanie stosunku pracy, czas pracy, rozwiązanie stosunku pracy, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, chorobowego, urlopu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik podejdzie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez akredytowanego partnera VCC w zakresie szkolenia "Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych". Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat VCC. Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw.

  2. „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych”

    Tematyka: istota i funkcje rachunkowości, elementy ksiąg rachunkowych, dokumenty opisujące zasady rachunkowości, sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy, pasywa i aktywa jednostki gospodarczej, podatki i ich rozliczanie. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik podejdzie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez akredytowanego partnera VCC w zakresie szkolenia "Prowadzenie spraw rachunkowo-kadrowych". Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat VCC.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem, a nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne a na czas szkolenia zapewnione wyżywienie.

Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość szkoleń zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Nasza kadra będzie do Waszej dyspozycji w takim zakresie, aby w pełni przygotować uczestników szkoleń do pomyślnego zdania wymaganych egzaminów. Uczestnicząc w naszym projekcie mają Państwo szansę uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych bez jakichkolwiek kosztów swojej strony, ponieważ jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.